Torsdag d. 14. december blev finansloven vedtage, og det betyder, at de endelige takster nu er på plads. Taksterne kan hentes i takstkataloget på ministeriet hjemmeside. Orienteringsbreve vedrørende den endelige aftale kan hentes her.

De fleste takster er uændrede i forhold til det oprindelige finanslovsforslag. Det gælder dog ikke inklusions- og specialundervisningstaksten på almene efterskoler samt tillægstaksterne til special- og ordblindeefterskolerne. De fire takster falder alle pga. stigende aktivitet inden for området.