Med virkning fra 1. januar 2024 er Store Bededag afskaffet som helligdag og bliver i stedet en almindelig arbejdsdag. Alle typer af månedslønnede medarbejdere er berettiget til et løntillæg, der udbetales to gange årligt henholdsvis med maj-lønnen og august-lønnen, som kompensation for afskaffelsen af Store Bededag.

Overenskomstansatte skal ikke varsles om afskaffelsen af Store Bededag.

Da det teknisk-administrative personale (TAP) ikke er omfattet af en overenskomst på efterskoler, skal de orienteres om kompensationen, og hvordan og hvornår den udbetales.

Ansættelsesbevisloven er også blevet revideret. Ændringerne medfører, at alle medarbejdere pr. 1. januar 2024 bl.a. skal oplyses om, hvilke socialsikringsinstitutioner skolerne indbetaler til samt mulighederne for fravær i forskellige situationer.

Efterskoleforeningen har udarbejdet et forslag til en allonge  til TAP-ansattes ansættelseskontrakt, der indeholder oplysning om:

1) Afskaffelsen af Store Bededag som helligdag ved lov
2) Løntillæg som kompensation for ophævelsen
3) Oplysninger, der ikke fremgår af den nuværende standardkontrakt for TAP-ansatte, men som er pålagt arbejdsgiveren at give på skrift efter den nye lov om ansættelsesbeviser

Såfremt skolen ikke anvender Efterskoleforeningens standard-TAP-kontrakt, kan der være fastsat anderledes ferie- og fraværsvilkår for de TAP-ansatte. I disse tilfælde opfordrer vi jer til at rette henvendelse til rådgivningsteamet for sparring inden udlevering af allongen.

Allongen til ansættelseskontrakten findes her

Statens vejledning om udbetaling af kompensationstillæg pga. afskaffelse af Store Bededag findes her.