Willis skoleforsikring er fra 1. januar 2021 udvidet til at dække skolens erstatningsansvar for person- og tingskade som følge af fejlagtig udlevering af medicin, medicingivning, forkert dosering og lignende.

Det er en betingelse for dækning, at:

- der foreligger en skriftlig instruktion til personalet om håndtering og opbevaring af elevernes medicin
- den behandlende læge har vurderet, at medicinen kan administreres af forældre/personer, der ikke er sundhedsuddannede
- skolen for hvert barn nedskriver, hvornår og af hvem medicinen er givet

For denne dækning gælder der en sublimit på 10.000.000 kr.

Hvis du har spørgsmål til dækningen, kan du kontakte Hans Jørgen Rasmussen hos Willis på mail eller telefon: 8813 9400