Satserne fremgår af Finansministeriets cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2021.

De vigtigste satser er:

Kørsel
Almindelig godkendt kørsel i Danmark og kørsel i udlandet: 1,90 kr. pr. km.
Kørsel i henhold til bemyndigelse i Danmark indtil 20.000 km i et kalenderår.: 3,44 kr. pr. km.
Over 20.000 km i et kalenderår: 1,90 kr. pr. km.

Time- og dagpenge på tjenesterejser i Danmark
Fuld dagpengesats for tjenesterejser over 24 timer: Pr. døgn 457 kr. Timer herudover: Timepenge 19,04 kr.
Satsen reduceres til 114,25 kr. pr. døgn, hvis skolen betaler alle måltider.
Fradraget for betalte måltider udgør 15 % for morgenmad (68,55 kr.) og 30 % for frokost og for middag (2 x 137,10 kr.). Fradrag for samtlige betalte måltider udgør således 342,75 kr.

Time- og dagpenge på tjenesterejser i udlandet (bemærk, nogle lande kan have lavere satser, se cirkulærets bilag 3)
Fuld dagpengesats for tjenesterejser i udlandet over 24 timer: Pr. døgn 533 kr. Timer herudover: Time-penge 22,21 kr.
Satsen reduceres til 133,25 kr., hvis skolen betaler alle måltider.
Fradraget for betalte måltider udgør 15 % for morgenmad (79,95 kr.) og 30 % for frokost og for middag (2 x 159,90 kr.). Fradrag for samtlige betalte måltider udgør således 399,75 kr.

Ovennævnte beløb kan udbetales skattefrit, når der er hjemmel til det i overenskomsten - herunder cirkulæret om tjenesterejseaftalen.

Se cirkulære om satser for tjenesterejser i 2021.
Cirkulære om tjenesterejseaftalen.