Der er i begyndelsen af juni vedtaget en tredje pakke til faglige og trivselsfremmende aktiviteter, som efterskolerne får del i – denne gang som en del af den store sommer- og erhvervspakke fra Erhvervsministeriet. Det betyder, at der nu samlet er tre pakker til efterskolerne til fagligt løft og trivsel.

Den første og største pakke er allerede udmøntet. Efterskolerne modtog i uge 14 et ekstra tilskud fra Børne- og Undervisningsministeriet som led i den aftale, der i februar måned blev indgået mellem regeringen og Folketingets partier. Efterskolerne modtog i den forbindelse to tilskud:

  • Et tilskud til skolens elevråd på 3.864 kr. uanset skolestørrelse
  • Et tilskud til fagligt løft og trivselsaktiviteter (aktivitetsbestemt)
Læs mere om de ekstra midler i den første pakke i denne artikel

Dertil kommer endnu en Trivselspakke fra Børne- og Undervisningsministeriet, som vi har omtalt her.

samt den nyligt vedtagne Sommer- og erhvervspakke fra Erhvervsministeriet.

Vi kender fortsat ikke det præcise tilskud til efterskolerne i de to nyeste pakker, men der er i begge tilfælde tale om en del færre midler end i den første pakke.

Vi venter på nærmere oplysninger om udmøntning af midlerne, men skolerne vil senere modtage orienteringsbreve fra Børne- og Undervisningsministeriet. Der vil dog komme til at gælder de samme principper for anvendelse og kontering som for den første trivselspakke. For alle tre pakker gælder således, at fristen for at anvende midlerne er fastsat til udgangen af 2021.