Med virkning pr. 1. juni 2021 optimeres gruppelivsaftalen for TAP-ansatte medarbejdere (aftalenummer: 98648), således at forsikringsdækningernes størrelse forhøjes, og samtidig tilføjes dækningen ’visse kritiske sygdomme’ til børn under 18 år. Willis Towers Watson har sendt information ud den 31. maj 2021.

Oversigt med de nye forsikringsdækninger:

Den månedlige præmie forbliver uændret på 130 kr. pr. medarbejder, også efter den 1. juni 2021.

Der er ingen øvrige ændringer i betingelserne for gruppelivsaftalen.

Det har været et stort ønske, at administrationen af denne TAP-gruppelivsaftale kunne køres på samme vis, som lærernes aftale, det vil sige, at til- og afmelding ikke skulle ske til Willis Towers Watson, men at det i stedet var præmiebetalingen, der styrede, hvem der var omfattet af forsikringen. Denne ændring gennemføres nu pr. 1. juni 2021, og det betyder, at der fra og med denne dato ikke længere skal til- og afmeldes til Willis Towers Watson. Dermed skal I blot sikre, at der bliver indbetalt forsikringspræmie for de medarbejdere, som skal være omfattet af denne gruppelivsaftale.

Hvis der indbetales via FI-kort, er dette ikke længere en mulighed. Hvis I har spørgsmål til dette, kan FG kontaktes på indberetning@fg.dk for yderligere support.

  • Husk, at det er muligt for jeres flexjob-ansatte TAP-medarbejdere at indtræde i denne gruppelivsaftale uden afgivelse af personlige helbredsoplysninger. Hvis I ønsker at tilmelde dem nu, bedes I starte indbetaling op for dem
  • Husk, at der fortsat skal indbetales forsikringspræmie under ulønnet orlov, såfremt forsikringen ønskes opretholdt i den periode, hvor medarbejder er på ulønnet orlov.
  • Den enkelte medarbejder kan se sine nye forsikringsdækninger ultimo juni måned via www.pensionsinfo.dk
Skulle der være spørgsmål til dette eller gruppelivsaftalen i øvrigt, er I velkomne til at kontakte Lone Irring Thomsen i Willis Towers Watson på 8813 9409 eller LoneIrring.Thomsen@WillisTowersWatson.com