Kursus for nye ledere i skoleåret 2021/22 bliver en kombination af fysisk tilstedeværelse og onlinemoduler. Kurset kommer således til at bestå af to fysiske moduler henholdsvis d. 26.-28. oktober 2021 og 20.-21. januar 2022, hvor vi mødes på Brogaarden og tilbringer i alt fem dage sammen. Derimellem suppleres med en række onlinemoduler med målrettet fagligt indhold, som kan følges hjemme fra kontoret.

Kurset anses af foreningen for uundværligt for nye forstandere, der ikke tidligere har deltaget på kurset, da vi på kurset gennemgår den centrale lovgivning og de økonomiske forhold, der er gældende for efterskoler. Kendskab hertil er en nødvendig forudsætning for at kunne drive skolen inden for lovgivningens rammer og dermed retten til at modtage statstilskud.

Kurset henvender sig som udgangspunkt til alle nye forstandere, men også nye mellemledere er velkomne.

Første fysiske modul
På første modul udrustes de nye ledere med helt nødvendig viden for at kunne lede efterskolen i overensstemmelse med gældende regler og tilskudsbetingelser. Kurset er bygget op omkring tre centrale temaer:

  • Tema 1: Rammer og indhold på efterskoler
    Vi taler bl.a. om efterskolernes hovedsigte, de grundlæggende betingelser for at drive skole, stå mål med-kravet, undervisning og pædagogisk tilrettelagt samvær, årsplaner og indholdsplaner.

  • Tema 2: Efterskolen som arbejdsplads
    Vi taler om de forskellige personalegrupper på en efterskole og den lovgivning og de overenskomstmæssige regler, der gælder for dem og om, hvordan typiske problemstillinger håndteres.

  • Tema 3: Det gode samarbejde mellem efterskolen og hjemmet
    Vi taler bl.a. om bortvisninger og afbrydelser, om underretning og børnekonvention, om skolekontraker og samarbejdet om de særlige elevgrupper, der har behov for ekstra støtte i undervisning eller fritid.

På første modul udnytter vi, at vi er samlet fysisk. Der vil være fælles gennemgang af de helt centrale bestemmelser i lovgivningen, men samtidig god tid til at arbejde i mindre grupper, hvor ledernes erfaringer kan komme i spil. Der bliver god tid til fælles drøftelse, der hvor de mange dilemmaer opstår.

Der bliver også tid til indlæg fra formand for Efterskoleforeningen Torben Vind Rasmussen, ligesom der begge aftener vil være indslag med musik og fortælling.

Efterårets onlinemoduler
Efter det første modul, udbydes der hen over efteråret 4-5 onlinemoduler, hvor Efterskoleforeningens konsulenter samt eksterne oplægsholdere dykker mere ned i udvalgte emner. Her kommer man til at høre mere om tilskud og elevstøtte, årsrapport og revision, inklusion og specialundervisning, lokallønsforhandlinger og persondata. Der vil på onlinekurserne være fokus på gennemgang af stoffet, men naturligvis stadig med mulighed for at stille spørgsmål undervejs.

Andet fysiske modul
I januar afholder vi det andet fysiske modul, hvor vi tager tråden op fra modul 1 og supplerer med ledelsesredskaber til hverdagen og med fokus på det personlige lederskab.

Program og tilmelding kommet snarest, men sæt allerede nu kryds i kalenderen ved de overnævnte datoer med fysisk fremmøde. Datoer for onlinemoduler meldes ud efter sommerferien.