I leksikonartiklen ”Anciennitetsberegning” er der nu hjælp at hente, hvis du er i tvivl om, hvordan man beregner lønanciennitet for en ny lærer. Det kan fx være en lærer, der har været deltidsansat på sin gamle skole, eller en lærer, der ikke har anciennitetsgivende undervisningserfaring, men til gengæld har nogle ganske særlige kompetencer, som skolen har brug for.

Læs hele artiklen her.