Mange skoler benytter det gode sommervejr til at arrangere outdooraktiviteter med eleverne. Men husk, at sikkerheden skal være i orden.

Det er vigtigt at være opmærksom på de risici, der er forbundet med skolens aktiviteter, og på at der udvikles og vedligeholdes en god sikkerhedskultur på skolen. Sikkerhed i dagligdagen på skolen og under færden i skolens nærmiljø bør drøftes med eleverne ved opstarten. Se mere om betryggende tilsyn.

Outdooraktiviteter
Gennemfører skolen outdooraktiviteter, skal skolen sikre, at underviserne har de rette kompetencer. Benyttes eksterne instruktører, skal disse være behørigt uddannet.

Lav jeres egen sikkerhedsinstruks
Alle skoler bør/skal have en sikkerhedsinstruks for hver aktivitet. Sikkerhedsinstruksen gennemgås for elever og deltagende lærere forud for hver enkelt aktivitet. Sørg for at sikkerhedsinstruksen indeholder en klar rollefordeling i forbindelse med uheld og få blandt andet beskrevet, hvordan alarmering foregår. Det er skolens ledelse, der har ansvaret for dette.

Efterskoleforeningen har udarbejdet en skabelon til hjælp til udarbejdelse af en sikkerhedsinstruks for alle de risikobetonede aktiviteter, skolen tilbyder. Skabelonen kan redigeres og tilpasses den enkelte skoles elever og aktiviteter. Find skabelonen her.

Forsikringer
Outdooraktiviteter er som hovedregel omfattet af skolens almindelige ansvarsforsikring, men skolen bør også have tegnet en kollektiv ulykkesforsikring, der dækker eleverne i forbindelse med uheld. Der kan være særlige forbehold for f.eks. holdstørrelse, når der gennemføres outdooraktiviteter, så tjek skolens forsikringsforhold med forsikringsmægler eller forsikringsselskab. Bemærk også, at forsikringsselskabet kan stille krav om at underviserne har en førstehjælps- og livredderuddannelse ved særlige aktiviteter, for at skolen er forsikret.

Læs mere om disse vigtige emner i Rådgivningens leksikon:

Elevers sikkerhed
Skabelon for sikkerhedsinstruks
Forsikringsforhold
Regler for sejlads med alle typer både og boards
Stand Up Paddle
Om kurser i kano- og kajak.
8 timers førstehjælpskursus ved sejlads herunder SUP