Som følge af den nye ferielov skal ansatte med ret til løn under ferie have udbetalt særlig feriegodtgørelse 2 gange årligt, henholdsvist i maj og august.

Med majlønnen betales for perioden 1. september til 31. maj og med septemberlønnen betales for juni, juli og august.

Den særlige feriegodtgørelse udgør 1,5% i henhold til statens ferieaftale.

Alternativt kan skolen bestemme, at den særlige feriegodtgørelse skal udbetales i samme periode, som ferien afvikles.