Krav om test frem til 31. juli 2021
Fremmøde og ophold på efterskoler er stadig betinget af, at elever, ansatte, besøgende og andre personer med tilknytning til skolen, har dokumentation for gennemført test inden for de seneste 72 timer. Dog skal elever og medarbejdere kun testes maximalt to gange om ugen.

Dette gælder således også for deltagere på de sommerkurser, skolen arranger. Er der tale om, at skolen lejes ud til en anden arrangør, er det lejeren, der har ansvaret for at overholde gældende retningslinjer. Disse kan afvige fra dem, der gælder for efterskolerne. Læs retningslinjerne for test gældende fra 14. juni til 31. juli.

Opfordring til test fra 1. august 2021
Fra 1. august er kravet om test ændret til en kraftig opfordring til test på efterskolerne. Læs retningslinjer om test gældende fra 1. august. I den politiske aftale fremgår det, at opfordringen gælder frem til 30. september.

Hvem kan undtages for test?
Det kan elever, ansatte og besøgende samt andre personer med tilknytning til skolen der:

  • af medicinske årsager ikke bør få foretaget en test
  • som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en test
  • tidligere har været smittet med COVID-19 inden for et nærmere bestemt tidsrum, i det omfang de kan fremvise dokumentation for et positivt undersøgelsesresultat, som er foretaget ved PCR-test for COVID-19, og som på fremvisningstidspunktet er mindst 14 dage og højst 8 måneder gammelt
  • kan fremvise dokumentation for påbegyndt vaccinationsforløb. Et vaccinationsforløb anses som påbegyndt tidligst 14 dage og højst 42 dage efter første dosis
  • kan fremvise dokumentation for et gennemført vaccinationsforløb mod COVID-19. Et vaccinationsforløb med to doser er gennemført umiddelbart efter 2. dosis. Et vaccinationsforløb med én dosis er gennemført 14 dage efter denne ene dosis 
  • Specifikt for korte kurser gælder det desuden, at alle elever under 15 år er undtaget for test.
Skolen skal foretage en samlet vurdering af, om en elev, ansat eller besøgende kan undtages. Lægeerklæringer kan indgå som en del af dokumentationen for særlige sundhedsmæssige udfordringer, men der er ikke krav om lægeerklæring, eksempelvis hvis skolen mener at have tilstrækkeligt kendskab til eleven, den ansatte eller den besøgende til at foretage en vurdering uden fremvisning af lægeerklæring. Det er skolen, der afgør, om der er behov for lægeerklæring.