Ligesom ved andre aktiviteter på vand skal der være styr på sikkerheden, og underviserne skal have de rette kompetencer.

Stand Up Paddle (SUP) hører under risikobetonede aktiviteter, hvor der er skærpet tilsynspligt. Det betyder, at det er skolens ledelse, der har ansvaret for at udstikke rammer for sikkerheden ved sådanne aktiviteter.

Efterskoleforeningen anbefaler at følge Dansk Kano og Kajakforbunds (DKF) anbefalinger:
  • at forstanderen er sig bevidst om sit ansvar for sikkerheden
  • at man udfylder en sikkerhedsinstruks inden sejlads/SUP-aktivitet
  • at man sikrer sig, at skolen har en passagerforsikring
  • at undervisere, der har kano- eller kajak-instruktørbevis 2, derudover gennemfører et 16-timers suppleringskursus i SUP for at erhverve IPP 2 & DKF Instruktør 1 færdigheder
  • at undervisere, der er kano- eller kajak-instruktør 2 fra DKF eller Kanosamrådet, derudover gennemfører et 16-timers SUP instruktørkursus 1
  • at undervisere, der ikke er kano- eller kajak-instruktør 2 fra DKF eller kanosamrådet, gennemfører et SUP IPP2 og instruktørkursus 1 SUP
  • at alle instruktører derudover har gennemført et 8 timers kursus i 1. hjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport
Kurser i SUP
Den frie Lærerskole udbyder kursus i SUP for efterskoler i begyndelsen af august.

Kurser under Dansk Kano- og Kajak forbund

Læs mere