Skolens lærere og ledere kan søge støtte hos Den Statslige Kompetencefond, der den 6. juni får tilføjet nye midler på LC-området (overenskomster under Lærernes Centralorganisation).

Det er muligt at ansøge om støtte til kompetenceudvikling fra tirsdag den 6. juni kl. 10.00 til mandag den 12. juni 2023 kl. 23.59. Ansøgningsproceduren er ændret på to områder. Så det er vigtigt at læse mere om, hvordan skolen søger på den statslige kompetencefonds hjemmeside.

Den Statslige Kompetencefond støtter mange former for kompetenceudvikling for lærere og ledere. Det kan være et kursus, en hel uddannelse eller en anden aktivitet, der styrker kompetencerne i arbejdet.

Der kan som udgangspunkt søges om støtte op til 25.000 kr. inden for et kalenderår (al støtte er eksklusiv moms). Der kan søges om støtte til:

  • Uddannelses- og kursusgebyr: Udgifter til deltagelse i kompetenceudviklingsaktiviteter.
  • Materialer: Undervisningsmateriale såsom faglitteratur mv., som er nødvendig for deltagelse i aktiviteten. Fonden dækker som udgangspunkt ikke udgifter til tablets, computere mv., som har varig værdi.
  • Transport og ophold: Udgifter til transport og ophold dækkes i samme omfang, som arbejdspladsen normalt vil tillade, jf. statens gældende regler