Ved skoleårets afslutning skal lærernes arbejdstid opgøres for at konstatere, om der er overskydende timer ud over årsnormen for hver enkelt lærer. Der er ikke formkrav til, hvordan dette skal ske.

Har en fuldtidsansat lærer arbejdet mere end 37 timer om ugen i gennemsnit, er der tale om overtid, som enten skal udbetales eller overføres til afspadsering i det kommende skoleår. I begge tilfælde med et tillæg på 50 pct.

Har en fuldtidsansat lærer arbejdet mindre end 37 timer om ugen i gennemsnit, så er det ikke muligt at overføre undertid til næste skoleår, medmindre skolen har indgået lokalaftale herom.