TAP-undersøgelsen og undersøgelsen af niveauet for udmøntning af lokalløn til lærerne og engangsvederlag til lederne er nogle af de mest anvendte og efterspurgte af alle vores analyser. Vi vil gerne sikre os, at vores data bygger på så solidt et grundlag som muligt, og derfor har foreningen i samarbejde med KomIT og Højskolerne i år valgt at indsamle løndata på en ny måde, hvor skolerne indsender en fil med alle oplysningerne.

Alle skoler blev for et par uger siden bedt om at indsende en fil med lønoplysninger til sekretariatet. Rigtig mange kontoransatte har trods travlhed på kontoret ulejliget sig med at sende datafilen og besvare spørgeskemaet. Tusind tak for det. Nu mangler vi kun at bearbejde de mange data.

Har I ikke besvaret selve spørgeskemaet, er det stadig muligt de næste par uger. I kan finde link til spørgeskemaet i den mail I modtog 7. juni og påmindet om 14. juni. 

Planen er at udarbejde én samlet rapport for alle personalegrupper. Vi skal nok orientere jer, når materialet ligger klar.