Mange havde håbet, at elevstøtteansøgninger nu kunne behandles i US2000 efter vedtagelsen af finansloven for 2023, men desværre har det voldt nogle problemer, at få CPR-registreringerne til at fungere.

Derfor er der fejl i de fleste af ansøgningerne, men ifølge STUK kan skolerne godt nære tiltro til de ansøgninger, der har status som ”OK”.

Kommunikationen med STUK går hurtigt i disse dage, og vi viderebringer løbende de meldinger vi får fra STUK på Facebookgruppen ”Kontoransatte i efterskolen

Wanpen Christensen fra STUK er altid yderst hjælpsom og hurtig til at besvare henvendelser fra skolerne, men vi har lovet at viderebringe en opfordring til ikke at overbebyrde hende med mails og opkald og følge med på Facebooksiden i stedet, da hun kan ikke nå at besvare de mange henvendelser.