Der findes flere forskellige muligheder for seniorordninger for lærere og ledere. I leksikonet har vi skrevet om de fire forskellige ordninger:

1) Lærere kan få reduceret deres arbejdstid med op til 175 timer, det år de fylder 60 år, med fuld pensionsindbetaling. Se under aldersreduktion.

2) Lærere og ledere har ret til seniorbonus og op til 2 selvbetalte seniordage fra det år, de fylder 62 år.  Se under seniorbonus.

3) Lærere og ledere kan aftale seniorordninger om aftrapning i tid (fra 60 år), retræte til en lavere placeret stilling (fra 58 år), betalte seniordage (fra 62 år) og fastholdelsesbonus (fra 62 år). Se under seniorordninger i staten.

4) En efterskole, der er - eller bliver - nødt til at lave personalereduktioner, kan lave aftaler om frivillig fratræden med lærere og ledere om bl.a. fratrædelsesbeløb, tjenestefrihed med løn og indbetaling af ekstraordinære pensionsbidrag. Se under frivillig fratræden.