Vedtagelsen af finansloven for 2023 har ladet vente på sig, men nu er den endelig på plads. For efterskolerne betyder det følgende:

Regulering af statstilskud
Alle á conto-tilskud, som er blevet udbetalt siden 1. januar 2023 på baggrund af 2022-takster, bliver reguleret d. 24. maj. Reguleringerne vil fremgå af skolens konto i dagene derefter, afhængig af hvilket pengeinstitut skolen benytter. STUK udsender orienteringsbreve vedrørende reguleringerne snarest muligt, men nogle skoler kan opleve at få deres tilskud reguleret, før modtagelse af brevet.

Statslig elevstøtte
STUK sender inden for kort tid orientering ud om adgang til US2000 og muligheden for igen at søge elevstøtte både for indeværende og kommende skoleår. STUK har oplyst, at systemet forventes at være åbent igen d. 22. maj. Skolerne vil også modtage særskilt brev om dette. Det kan være svært at vide, hvor hurtigt STUK kan behandle ansøgningerne. Det er en særlig situation, hvor alle skoler taster elevstøtteansøgninger på samme tid, og der må derfor forventes længere sagsbehandlingstid end normalt. Vi sørger for at holde kontakt med STUK, så vi har en fornemmelse af, hvor lang tid, der kommer til at gå med sagsbehandlingen.

Takster
Der er ikke sket ændringer i taksterne i forhold til det seneste forslag til finanslov fra 21. marts 2023. Takstkataloget kan hentes på ministeriets hjemmeside.