Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har nu meldt den nye reguleringsprocent ud for boligbidrag. Stigningen er beregnet til 2,9 pct. i forhold til det hidtil gældende bidrag inklusiv tidligere reguleringer.

Varslingen af det forhøjede bidrag til medarbejdere i tjeneste- eller lejeboliger skal ske med tre måneders varsel og skulle have været varslet inden udgangen af april, for at være gældende fra 1. august.

Medarbejder – og Kompetencestyrelsen har desværre udstedt cirkulæret meget sent i forhold til fristen. Hvis skolen først når at varsle ændringen i løbet af maj måned, kan huslejestigningen først gælde fra 1. september 2023, da der en varsling på tre måneder.

Læs cirkulære om boligbidrag her

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har samtidig meldt de nye satser ud for boligopvarmning. Prisen på varme reguleres hvert år pr. 1. april på grundlag af udviklingen i fjernvarmeindekset fra december til december.

Satsen for opvarmning af tjeneste- og lejeboliger og levering af varmt vand pr. 1. april 2023 er 180 kr. pr. nettokvadratmeter. Der er tale om en stigning på over 10 % fra de hidtidige 162 kr. pr nettokvadratmeter.

Brugeren af en tjeneste- eller lejebolig betaler selv for varme, vand (inkl. vandafledning) og elektricitet, og der foretages måleraflæsning ved ind- og fraflytning. Hvis der ikke er etableret målere for dette forbrug, følger skolen Finansministeriets cirkulære om fradrag i tjenestemænds løn for naturalydelser og den årlige satsregulering.

Læs cirkulære om boligopvarmning her