I forbindelse med indberetning af karakterer er der en del deadlines at holde styr på.

Det fremgår af årshjulet for optagelse.dk, som STIL har udarbejdet, at frist for indberetning af afsluttende standpunktskarakterer for 8., 9. og 10. klasse er søndag d. 21. maj 2023. Med det menes, at lærerne skal have afgivet standpunktskarakterer.

Samme dato - 21. maj 2023 - er der frist for, at 9. og 10. klasses standpunktskarakterer er overført til karakterdatabasen/optagelse.dk, mens fristen for jeres 8. klasses-elever først er d. 15. juni 2023.

Ovenstående handler om standpunktskarakterer til brug for udarbejdelse af UPV og har ikke noget at gøre med, at I for jeres 9. klasses-elever skal have indhentet prøvekarakteren for deres praktisk-musiske prøve i 8. klasse på tidligere skole.

Prøvekarakteren fra sidste års praktisk-musisk prøve i 8. klasse på tidligere skole skal I anvende i forbindelse med udarbejdelsen af eksamens- og afgangsbeviser til eleverne i 9. klasse - ligesom I skal bruge karakteren, når I skal have indberettet eksamens- og afgangsbeviser elektronisk til Børne- og Undervisningsministeriet medio juni.

STUK har oplyst, at det fremover bliver muligt at se samtlige karakterer for egne elever på Karakterdatabasen – også karakterer, der er afgivet på tidligere skole. De forventer, at det bliver muligt fra 1. juni. Hvis det holder stik, behøver I altså ikke bruge tid på at få karakteren oplyst fra eleverne.

Har I selv 8. klasses-elever, der har været til praktisk-musisk prøve hos jer i år, har I frem til d. 21. juni 2023 for indtastning af disse prøvekarakterer.