Styrelsen for Undervisning og Kvalitet er i samarbejde med Styrelsen for It og Læring i gang med at forberede en digitalisering af ansøgning om statslig elevstøtte. Vi er blevet inviteret med i drøftelserne, og har også haft et par skoler med til møderne for at få brugernes erfaringer præsenteret for styrelserne.

Styrelserne har i den forbindelse bedt os om at hjælpe med udsende en kort spørgeskemaundersøgelse til alle skoler, så styrelserne får størst mulig viden om, hvordan ordningen fungerer i dag. Der bliver også mulighed for at komme med ønsker til et nyt system. Inden sommerferien vil alle skoler modtage et link til undersøgelsen. Vi håber, at så mange skoler som muligt vil bakke om den.

Det er en stor og kompleks opgave at digitalisere ordningen, og en digitalisering forventes tidligst at være klar primo 2024 og forventeligt nok senere. En digitalisering kræver, at der udvikles et helt nyt it-system, som i højere grad flytter ansøgningsprocessen væk fra skolerne og over på forældrene. Dog ikke for de særlige sager, hvor man i dag anvender det udvidede skema, hvor skolerne fortsat spille en vis rolle. En ændring af ordningen kræver også, at elevstøtte-bekendtgørelsen ændres, så der er også en del lovarbejde, der skal gennemføres. Men der er ingen tvivl om, at når det nye system engang bliver klar, vil der være tale om en forbedret ansøgningsproces for alle.