Forpligtelsen til at etablere en ordning indtræder, når skolen i de seneste fire forudgående kvartaler i gennemsnit har haft 50 eller flere medarbejdere ansat. Vær opmærksom på, at der er tale om antal hoveder uanset beskæftigelsesgrad og ikke årsværk. En whistleblowerordning skal sikre, at det er nemt og sikkert for de ansatte at indberette lovovertrædelser eller andre alvorlige forhold, at der bliver fulgt op på disse indberetninger, samt at whistleblowere er beskyttet mod eventuelle konsekvenser, som det kan have at foretage en indberetning.

Skoleindkøb har indgået en aftale om en ordning med WhistleSystem, som giver billige priser til alle efterskoler. Det er også muligt for skoler, der ikke er medlem af Skoleindkøb, at benytte ordningen.

Om ordningen:

Årligt abonnement udgør 3.750 kr. inkl. moms, svarende til halv pris af WhistleSystems normalpris.
Hvis skolen har under 50 ansatte, men frivilligt ønsker at oprette en ordning, er den årlige pris 3.125 kr. inkl. moms.

Der ydes 100% rabat på etablering af ordningen.

Efterskoler omfattet af kravet opfordres til at tilmelde sig ordningen snarest på grund af forventet tidspres mod deadline den 17. december 2023. Skolerne skal dog først betale årsabonnement fra 17. december og dermed er perioden frem til 17. december gratis for skolerne.

Hvis skolen ønsker hjælp, når der kommer en indberetning, koster en screeningsordning 187,50 kr./md. og en udvidet ordning med sagsbehandling 312,50 kr./md. inkl. moms.

Se mere om ordningen på Skoleindkøbs hjemmeside

Webinar om ordningen
WhistleSystems og Skoleindkøb afholder to webinarer særligt for efterskoler. Webinarerne er identiske og finder sted mandag den 22. maj og onsdag den 24. maj. Begge dage kl. 13.00.

Tilmelding til webinar og evt. bestilling af løsningen på WhistleSystems hjemmeside