Hvis skolen ønsker en anden placering af lærernes sommerferie end fastsat i organisationsaftalen, skal det varsles inden udgangen af marts. Øvrige medarbejderes ferie skal også varsles.

Hovedferien på 3 uger skal varsles mindst 3 måneder i forvejen, og restferie skal varsles med mindst 1 måned. Dog er der i lærernes organisationsaftale en bestemmelse om placering af lærernes ferie, som gælder, hvis ikke skolen fastsætter andet.

Lærerne
I organisationsaftalen for lærerne står der:

- Hvis ikke skolen inden udgangen af august måned træffer anden bestemmelse, anses ferien for afholdt de 5 hverdage i den uge, hvor skolens elever holder efterårsferie.
- Hvis ikke skolen inden udgangen af marts måned træffer anden bestemmelse, anses ferien for afholdt med de sidste 18 hverdage i juli måned samt de 2 første hverdage i august måned.

Det er en forudsætning, for at denne placering af ferien gælder, at skolen holder virksomhedslukket i de angivne perioder.

Hvis denne placering af lærernes ferie passer med skolens drift og planlægning, skal der ikke foretages yderligere vedrørende placering af lærernes ferie. I modsat fald skal skolen sørge for inden udgangen af marts at varsle en anden placering af lærernes sommerferie.

Øvrige ansatte
Bestemmelsen ovenfor vedr. lærere gælder ikke umiddelbart for øvrige ansatte på skolen.
Det kan dog være fastsat i øvrige medarbejderes ansættelsesvilkår, f.eks. i deres ansættelseskontrakter, at de holder ferie på samme tidspunkter som lærerne, eller det kan være en fast praksis på skolen.

Skolen skal sørge for, at det er entydigt for medarbejderne, hvornår de skal holde ferie. Hovedferien, som består af 3 sammenhængende ugers ferieafholdelse i perioden 1. maj 2022 – 30. september 2022, skal varsles mindst 3 måneder forud for feriens begyndelse. Restferien, som består af de sidste 2 uger, skal varsles minimum 1 måned i forvejen.