Mandag 4. april afholder Efterskoleforeningen projektseminar, som skal inspirere og kvalificere udviklingsprojekter på efterskolerne. Bevillingsnævnet for forsøgs- og udviklingspuljen, hvor efterskoler kan søge tilskud til udviklingsprojekter, giver deres bud på pædagogiske tendenser og udviklingspotentialer, mens organisationskonsulent Kamille Thoregaard fortæller, hvordan lærere og ledere kan lede og udvikle et projekt til gavn for efterskolen.

På seminaret får skolen også konkret vejledning til ansøgningsprocessen og møder det nye bevillingsnævn, der tager stilling til ansøgningerne. Nævnet består af Marieke Brinck, underviser i pædagogik og psykologi på Den frie Lærerskole, Stefan Ting Graf, docent ved UCL, og Henrik Ottosen, underviser på læreruddannelsen i Jelling.

Se programmet for seminaret her, hvor der også er link til tilmelding.

Hvis en efterskole ønsker at søge tilskud til et udviklingsprojekt, er der frist 21. april 2022. Projekterne skal afvikles i skoleåret 2022/23 – eller eventuelt over flere år, hvis der er tale om et større projekt.

Puljen, der kan søges tilskud fra, er på 800.000 kr. Det er midler fra Børne- og Undervisningsministeriet, der giver efterskoler mulighed for at søge støtte til udviklingsprojekter med fokus på pædagogisk udvikling. Udviklingsprojekterne kan både foregå lokalt på skolen eller i samarbejde med andre efterskoler. Der kan f.eks. søges penge til frikøb af ansatte eller til eksterne konsulenter, som arbejder med projektet. Projekterne skal være nytænkende for efterskoler og skal videredeles og kunne bruges af andre efterskoler.

  • Se vejledningen til forsøgs- og udviklingspuljen her
  • Find ansøgningsskemaet her
  • Find budgetskabelon her
  • Kontakt projektleder Karin Skjøth for mere information