snusFORBI er titlen på et projekt, hvor Frøslevlejrens Efterskole, Højer Designefterskole og Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole i samarbejde med Center for Undervisningsmidler ved UC Syd har udviklet en række materialer, som efterskoler kan bruge i sit forebyggende arbejde med snus.

Udgangspunktet for projektet har været, at arbejdet med snusforebyggelse ikke skal sende et signal om, ”at skolen har et problem”, men tværtimod at skolen som del af sin meget vigtige rolle i de unges udvikling fra barn til voksen anerkender snus og tobak som noget uundgåeligt i elevernes hverdag. Desuden at man med snus som emne sætter handlekompetence, borgerdeltagelse og demokratisk frihed samt egne valg på dagsordenen.

Materialet består af en lærervejledning, et elevhæfte med opgaver inden for dansk, matematik, kulturfag og naturfag samt en kort informationsfilm. Materialet kan hentes her.

Udviklingsprojektet er støttet med midler fra forsøgs- og udviklingspuljen. Der er frist for at søge tilskud til projekter i kommende skoleår den 21. april. Læs mere om, hvordan skolen kan søge tilskud her