Mange efterskoler er optaget af at løse udfordringerne med flygtninge fra det krigshærgede Ukraine.

Efterskolerne kan benytte sig af muligheden for at udleje ledige boliger og værelser på tidsbegrænsede aftaler. Dette skal foregå efter lejelovens regelsæt, og skolen bør derfor først rådføre sig med en advokat med indsigt i lejeloven, inden den træffer aftale om indkvartering af flygtninge.

Der er ikke mulighed for, at skolerne kan anvende egne midler til at indkvartere og bespise flygtninge fra Ukraine, da skolens midler jf. Efterskoleloven skal komme dens skole- og undervisningsaktiviteter til gode. Det er ikke intentionen, at statstilskud og forældrebetaling skal gå til integration af flygtninge.

Skolen bør også overveje om indkvartering af flygtninge medfører ekstraopgaver for skolens ansatte. Det er f.eks. ikke hensigtsmæssigt at aften- og weekendlærere samtidig skal være støttepersoner for de ukrainske flygtninge.

Hvis skolen indkvarterer flygtninge på elevværelser, skal skolen orientere forsikringsmægler eller -selskab om, at bygningen anvendes til andet formål.

Der er den 4. marts indgået en politisk Aftale om fordrevne ukrainere, som bl.a. omfatter adgang til sundhed og uddannelse. Det endelige lovforslag hastebehandles 14., 15. og 16. marts. Vi orienterer nærmere, når vi er blevet klogere på efterskolernes eventuelle rolle angående ukrainske flygtninges skolegang.