Store dele af uddannelsesforløbet har de seneste to år været underlagt forskellige restriktioner og forstyrrelser som følge af covid-19. Derfor har regeringen og Folketingets partier indgået en politisk aftale om, hvordan prøver og eksaminer skal håndteres resten af dette skoleår. Vi gennemgår her hovedtrækkene i aftalen.

Det ligger fast, at følgende prøver afholdes til sommer:

9. klasse:
Dansk (mundtlig og skriftlig)
Engelsk (mundtlig)
Matematik (skriftlig)

10. klasse:
Dansk (mundtlig og skriftlig)
Matematik (mundtlig og skriftlig)

Alle øvrige prøver i 8., 9., og 10. klasse, som ikke er nævnt ovenfor, aflyses. Det gælder også den praktiske/musiske valgfagsprøve i 8. klasse samt de to udtræksprøver i 9. klasse.

Selve prøveudtrækket fastholdes dog. Eleverne får så ophøjet deres sidste standpunktskarakter til prøvekarakter i de fag, der udtrækkes.

Derudover er der aftalt en række andre tiltag i forhold til sommerens prøver:
  • Mulighed for lokal fleksibilitet til at udelade prøvespørgsmål ved mundtlige prøver. Det kan ske efter en vurdering fra skolelederen.
  • Eleverne får deres standpunktskarakter på beviset, hvis den er højere end deres prøvekarakter.
  • Prøveudtrækket offentliggøres tidligere end normalt, så elever og lærere tidligere får kendskab til de fag, hvor standpunktskarakteren ophøjes til prøvekarakter.
  • Fristen for afgivelse af afsluttende standpunktskarakterer udskydes til primo juni med henblik på at mindske det faglige efterslæb.
Der vil hurtigst muligt blive udfærdiget bekendtgørelser, vejledninger og FAQ’er, som løbende vil blive offentliggjort på uvm.dk.

Læs mere om den politiske aftale her og find prøvevejledninger til folkeskolens prøver her