Efterskoleforeningen tilbyder i det kommende skoleår et nyudviklet udviklingsforløb for ledelsesteams med Lisbeth Qvortrup som underviser.

At være leder på en efterskole er et spændende, givende og meget meningsfuldt job, men det kan også være udfordrende og ensomt. Et konstruktivt samarbejde i ledelsesteamet, og en stærk relation til ledelsesteams på andre efterskoler, kan være afgørende for at lykkes og trives i jobbet. Formålet med det nye kursusforløb er, gennem undervisning, aktiv involvering, egne praksiserfaringer og løbende sparring, at styrke den enkelte leders, og den samlede ledergruppes, forudsætninger for at lede med afsæt i skolens værdier.

Udviklingsforløbet strækker sig over fire to dages-internater, der afholdes i september, november, februar og april i det kommende skoleår. De første to forløb afholdes på Askov Efterskole, de sidste to på Kursuscenter Knudshoved ved Nyborg. Det samlede forløb koster 13.900 kr. pr. deltager, og er tænkt som et kursus for skolernes ledelsesteam. På efterskoler, der er kombineret med fri- og privatskoler, frie fagskoler og højskoler, vil kurset også være åbent for ledere fra disse skoler.

Årets lederkonference begynder som noget nyt på en mandag
Årets lederkonference afholdes som vanligt i uge 44 (30. oktober til 1. november 2023). Bemærk at konferencen er placeret mandag til onsdag (og ikke tirsdag til torsdag som normalt). Konferencen afholdes i København, og program og tilmelding er under udarbejdelse.

Kursus for nye ledere – obligatorisk for nye ledere
Efterskoleforeningen afholder også i det kommende skoleår det populære kursus for nye forstandere, viceforstandere og afdelingsledere. Vi anbefaler på det kraftigste, at man som ny forstander deltager, også selvom man evt. har ledelseserfaring fra f.eks. folkeskolen. Nye viceforstandere og afdelingsledere har også stor gavn af at deltage.

Formålet med kurset er at introducere nye efterskoleledere til gældende love og regler for skoleformen samt klæde nye ledere på til de udfordringer, som man møder de første år som leder. Sammen med andre nye ledere bliver der rig lejlighed til at vende en række dilemmaer omkring bortvisninger, ordensregler, konflikter mellem elever og meget andet.

Kurset er organiseret som to 3-dages moduler på HUSET i Middelfart, henholdsvis 7. - 9. november 2023 og 16. - 18. januar 2024.

Følg med i foreningens øvrige kursustilbud på hjemmesiden.