Det er nu blevet muligt for elever over 15 år at få adgang til deres ordblindetest på ordblindetest.dk. For at få adgang til ordblindetesten skal eleven logge på med MitID. Dernæst kan skolen gemme testen som pdf og vedhæfte den i SPS-ansøgningen.

Når der skal søges om it-kompenserende hjælpemidler til ordblinde elever, skal ordblindetesten vedhæftes ansøgningen.

For en elev, der kommer fra en friskole/privatskole eller en anden efterskole og som tidligere fået bevilget via SPS-ordningen, bør ordblindetesten allerede være tilgængelig i SPS-systemet. Men for elever, der kommer fra en folkeskole, skal ordblindetesten vedhæftes ansøgningen første gang skolen søger om hjælpemidler i SPS-systemet.

Hvis Ordblindetesten skal bruges i forbindelse med en ansøgning om SPS, skal man sørge for, at alle deltest og besvarelser kommer med i testrapporten. Tryk på ´+´ ud for ´Resultater for deltest´ og ´Testdeltagerens spørgeskemabesvarelser´, så alle informationerne kommer med i testrapporten.

Husk at efterskoler kan abonnere på nyhedsmail fra SPS-kontoret På den måde bliver I løbende orienteret om ændringer. Tilmeld jer her.