Efterskoleforeningens Rådgivningsteam har skrevet en helt ny håndbog, der henvender sig til alle ledere på landets efterskoler. Håndbogen giver et samlet overblik over de rammer og regler, som efterskolerne arbejder under. Det sker gennem følgende fire temaer:

  • Formål, værdier og pædagogisk praksis
  • Tilskud, drift og administration
  • Efterskolen som arbejdsplads
  • Elever og forældre

Der er tale om korte tekster med de væsentligste regler, og ideen er, at man kan få et samlet overblik via håndbogen. Ikke mindst for nye ledere kan det være rart. Dernæst kan man dykke mere grundigt ned i konkrete emner i de mange artikler, der ligger i foreningens leksikon på efterskoler.dk.

Samtidig med udgivelsen af den nye forstanderhåndbog har vi også fået revideret Bestyrelseshåndbogen. Den henvender sig til efterskolernes bestyrelse og indeholder en kort introduktion til de væsentligste regler for efterskoler. Desuden gennemgås de vigtigste aspekter ved bestyrelsesarbejdet, og der er anbefalinger om afholdelse af bestyrelsesmøder, samarbejde mellem bestyrelse og ledelse mv.

Vi sender tre eksemplarer af begge bøger til alle efterskoler. Håndbøgerne kan også hentes elektronisk på foreningens hjemmeside.

Ønsker man flere håndbøger end de i alt seks håndbøger, der sendes til alle, kan der rekvireres flere eksemplarer ved henvendelse til sekretariatet. Hvis I allerede nu ved, at I gerne vil have flere, så udfyld denne formular hurtigst muligt. Så kan vi sende håndbøgerne samlet til skolen og dermed spare porto.