Efterskoleforeningen opfordrer skolerne til at gennemgå og opdatere medlemsoplysninger på skolens ansatte og bestyrelsesmedlemmer, så sekretariatet har de rigtige oplysninger til indkaldelse til årsmøde og generalforsamling.

Da vi desuden overgår til et nyt medlemssystem d. 1. januar 2022, er det i år ekstra vigtigt, at skolerne får opdateret medlemsoplysningerne før denne dato.

Find en guide til opdatering af medlemsoplysninger her.

Ved spørgsmål kontakt Hanne Skøtt på hs@efterskolerne.dk eller 33 17 95 86.