Den nye arbejdstidsaftale for efterskolelærere træder i kraft med virkning for skoleåret 2022/23.

Bestemmelser, der vedrører samarbejdssporet, skal dog tages i anvendelse allerede fra 1. januar 2022, da de skal anvendes til forberedelse af skoleåret 2022/23.

I artiklen gennemgås samlet både de eksisterende og de nye regler, og artiklen er således egnet til at danne et samlet overblik over lærernes arbejdstidsregler.

Læs hele artiklen her.