De reviderede vejledninger er kortfattede, præcise og overskuelige, og er i alle fag opbygget efter samme skabelon. Der er tilføjet grafiske oversigter over forløbet frem mod prøven/prøverne og prøvedagens forløb.

Prøvevejledningerne indeholder for hver prøve afsnit om:

  • Prøveform og prøvens forløb
  • Hjælpemidler
  • Bedømmelse og vurderingskriterier
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet afholder en række webinarer, hvor de nye prøvevejledninger præsenteres. Tilmelding er ikke nødvendig, da man blot logger sig ind på det tidspunkt, webinaret foregår. Dato og tidspunkt for webinarerne findes her.

Nogle af webinarerne er på nuværende tidspunkt afholdt. Alle webinarer optages og bliver senere lagt på samme side.