På efterårets sekretærkursus var Gældstyrelsen på besøg for at fortælle om, hvordan de hjælper efterskoler med at inddrive udestående elevbetalinger fra forældre, når skolens egne rykkerprocedurer er udtømt.

Gældsstyrelsen benytter sig af en lang række inddrivelsesværktøjer som f.eks. lønindeholdelse i indkomst eller modregning i overskydende udbetalinger fra SKAT. Gældsstyrelsen sikrer som udgangspunkt, at fordringer ikke forældes. Ordningen er gratis at benytte sig af.

Krav vedrørende elevbetalinger (ugeprisen) kan kun inddrives via Gældsstyrelsen og ikke ved privat inkasso. Det skyldes, at elevbetaling anses som offentligretlige krav, som ifølge lovgivningen kun må inddrives via Gældstyrelsen. Hvis en efterskole har sendt krav vedrørende elevbetaling til privat inkasso, skal disse tilbagekaldes og i stedet overdrages til Gældsstyrelsen.

Øvrige krav, der ikke vedrører elevbetalingen, f.eks. afbrydelsesgebyrer, særskilt betaling for rejser, regning for ødelagt materiale m.v., anses ikke som offentligretlige krav, og kan derfor ikke overdrages til Gældsstyrelsen, men må forsøges inddrevet via privat inkasso.

Har skolen ikke tidligere benyttet sig af Gældsstyrelsens ordning, så kontakt fordringshaversupport og hør mere om ordningen.

Skolen kan også læse mere om ordningen på Gældstyrelsens hjemmeside. Her er der adgang til mange vigtige og nødvendige oplysninger som bl.a. orienteringsmateriale, vejledninger og Fordringshaverportalen. Det er via Fordringshaverportalen skolen opretter fordringer og løbende holder øje med dem.

De efterskoler, der ikke tidligere har tilkendegivet ønske om tilslutning til det nye inddrivelsessystem PSRM, kan kontakte fordringshaversupport, hvis de ønsker tilslutning. Hvis skolen har spørgsmål til fordringer oversendt i det gamle inddrivelsessystem, er det ligeledes fordringshaversupport der skal kontaktes.

Fordringshaversupport kontaktes på telefon 72371645 eller på e-mail fordringshaver@gaeldst.dk Telefonen er åben mandag til torsdag fra kl. 9.00-15.00 og fredag fra kl. 9.00-14.00.