Inden 31. december skal eventuelle erstatningsferiedage/restferiedage - eller endnu ikke brugte omsorgsdage - planlægges og varsles til afholdelse. Ellers kan de gå tabt.

Ferie
Ferie optjent i perioden 1. september 2022 til 31. august 2023, skal afvikles senest d. 31. december 2023. Ferieloven skelner imellem 1.-4. ferieuge og 5. ferieuge.

1.-4. ferieuge
Efter den nye ferielov er det ikke længere muligt at få 1.-4. ferieuge udbetalt. Kun hvis den ansatte har været feriehindret fx pga. sygdom eller barsel to ferieafholdelsesår i træk, vil det være muligt at udbetale 1.–4. ferieuge.

I ferieåret 1. september 2022 – 31. august 2023 optjenes der i alt 5 ugers ferie.
Hvis muligt skal 1.-4. ferieuge afvikles i perioden 1. september 2022 til 31. december 2023, ellers går ugerne tabt.
Er den ansatte fortsat feriehindret pga. sygdom eller barsel skal 1.-4. ferieuge overføres til næste ferieafholdelsesår og skal om muligt afholdes inden d. 31. december 2024.
Fortsætter sygdommen, eller skyldes fraværet fortsat barsel frem til 31.12.24 og den ansatte dermed har været feriehindret i 2 ferieafholdelsesår i træk, kan 1-4 ferieuge udbetales. Men først der.

5. ferieuge
Er den 5. ferieuge ikke afholdt og ikke aftalt til udbetaling d. 31. august 2023, kan skolen og den ansatte skriftlig aftale at overføre ugen til næste ferieafholdelsesår, der slutter d. 31. december 2024. Aftales dette ikke, skal arbejdsgiveren udbetale den 5. ferieuge d. 31. december 2023.

Eksempel:
En lærer er gået på barsel 25. oktober 2022.
Læreren har afholdt ferie i uge 42 2022, men har pga. barsel ikke holdt ferie 18 dage i juli og 2 dage i august 2023.
Læreren genoptager arbejdet d. 22. august 2023.
Første ferieuge blev afviklet i uge 42 2022.
Da læreren er vendt tilbage til arbejdet, skal 2.-4. ferieuge afvikles inden d. 31. december 2023. Ellers går ugerne tabt.
5. ferieuge kan ligeledes (af ledelsen) varsles til afholdelse inden d. 31. december 2023.

Den 5. ferieuge kan også enten skriftlig aftales til udbetaling d. 31. august 2023 eller skriftlig aftales til overførsel til næste ferieafholdelsesår, der slutter 31. december 2024.
Er ovennævnte ikke sket, skal skolen udbetale 5. ferieuge ultimo december 2023.

Omsorgsdage
Ansatte med ret til omsorgsdage har 2 omsorgsdage pr. kalenderår pr. barn til og med det år, hvor barnet fylder 7 år. Omsorgsdage optjenes ikke men er direkte knyttet til barnet, og de skal om muligt afholdes i kalenderåret, ellers går de tabt. Omsorgsdage fra det kalenderår, hvor barnet er født/modtaget, kan dog overføres til det følgende kalenderår.
Der er ingen varslingsfrister for omsorgsdage. Skolen skal så vidt muligt imødekomme de ansattes ønske om afvikling af omsorgsdage.
Skolen bør minde ansatte med ret til omsorgsdage om, at de skal varsle omsorgsdagene til afholdelse nu.