Læreruddannelsen er blev ændret, så de lærerstuderende nu skal i praktik som lærer alle fire studieår. Praktikken på første og andet studieår skal almindeligvis gennemføres på samme praktikskole.

Men der mangler praktikskoler. Det betød, at potentielle lærerstuderende i sommeren 2023 ikke kunne blive optaget på læreruddannelsen på nogle af professionshøjskolerne, fordi der manglede praktikpladser.

Efterskoler kan blive praktikskoler, hvis de indgår en partnerskabsaftale med den lokale professionshøjskole, så efterskolen kan blive godkendt som praktikskole. Det fremgår af § 11, stk. 3 i bekendtgørelsen om læreruddannelsen, hvor §§ 10-11 handler om praktik for lærerstuderende.

Praktikken tilrettelægges som udstrakte forløb på første og eventuelt andet studieår, eksempelvis med ophold på praktikskolen én dag om ugen eller i mindre blokke. På tredje og fjerde studieår tilrettelægges praktikken som sammenhængende blokke. Den studerende skal senest på fjerde år i individuel praktik med henblik på at opnå erfaring med selvstændigt at varetage et undervisningsforløb.

Den studerende skal ud over undervisningen deltage i øvrige læreropgaver, herunder skole-hjem-samarbejde på praktikskolen og har mødepligt til praktikken, herunder eventuelle studiedage på professionshøjskolen.

Se hele bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen her.