Fra og med januar 2025 bliver det kun muligt at anbringe elever på efterskoler, der er godkendt af socialtilsynet som et anbringelsessted. Dermed skærpes de regler, der har været gældende siden 2017, hvor efterskoler kan modtage op til otte anbragte elever uden at være godkendt som anbringelsessted.

Det lovforslag, der indeholder ændringen, er blevet fremsat i Folketinget primo oktober og skal behandles i Folketinget i løbet af november. Vi afventer derfor vedtagelsen, inden vi skriver mere konkret om ændringerne.

Men da nogle skoler allerede nu er i dialog med kommuner om anbringelser for kommende skoleår, har vi valgt at gøre opmærksom på den kommende ændring. Medmindre skolen har en klar aftale med kommunen om, hvad der skal ske efter januar 2025, anbefaler vi ikke, at man indgår aftaler om anbringelse af elever på efterskolen for skoleåret 2024/25 – medmindre man er eller ønsker at blive godkendt som anbringelsessted.

Det er fortsat muligt for elever, der er anbragt i f.eks. plejefamilie at komme på efterskole. Efterskoleforeningen deltager lige nu i en arbejdsgruppe i Børne- og Undervisningsministeriet, hvor vi bl.a. ser på, hvordan det kan blive endnu enklere for elever, der er anbragt i plejefamilie, at komme på efterskole, hvis de er målgruppen for det. Det er aktuelt, når det bliver sværere at være anbragt på en efterskole.

Barnets lov
De nye regler om anbringelser er del af en større reformpakke, der er i gang med at blive rullet ud ovenpå den store aftale ”Børnene først”, der blev indgået af store dele af det daværende folketing i maj 2021. Et væsentligt element i reformpakken er vedtagelsen af Barnets lov denne sommer. Barnets lov træder i kraft 1. januar 2024 og styrker børns rettigheder på en række punkter. Med loven samler man for første gang de mange regler omkring børn, der tidligere har ligget i bl.a. Serviceloven. Det betyder også, at de bestemmelser, der normalt hører til i Serviceloven, f.eks. kommunalt tilskud til egenbetaling og social støtte på efterskoler, fremover skal bevilges via Barnets Lov. Vi følger op med artikler om det senere.