Hvert år udarbejder Efterskoleforeningen en regnskabsanalyse på baggrund af de regnskabstal, som skolerne indberetter til Regnskabsportalen. Årets analyse viser, at skolernes økonomiske resultater for 2022 blev påvirket af de markant øgede omkostninger til energi og madvarer, som skolerne oplevede i 2022.

For skoler, der ikke er kombineret med en anden skoleform, faldt overskudsgraden i 2022 til 2,4, mod 6,2 i 2021 og 5,4 2020. Bemærk at overskudsgraderne i 2020 og 2021 var relativt høje pga. besparelser under covid-19 nedlukningerne.

Antallet af skoler med negative tal på bundlinjen blev i 2022 øget til 57 mod 16 i 2021.

Hele regnskabsanalysen kan hentes i vores leksikon.