Vejledningen om sikkerhed og kriseberedskab har til formål at skabe overblik over viden og anbefalinger om forebyggelse og håndtering af alvorlige hændelser i en skolekontekst.
Vejledningen er afstemt med Rigspolitiets og PET’s anbefalinger og strategier og tager hensyn til børn og unges stigende anvendelse af sociale medier, der medfører en ændret hastighed i og udbredelse af information om ulykker og hændelser.

Vejledningen kan bruges i efterskolernes lovpligtige arbejde med at sikre et sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt undervisningsmiljø. Vejledningen omfatter endvidere forenklede handleanvisninger og har gennemgået en mere enkel opbygning i forhold til tidligere.

Skolen kan hente inspiration, råd og anbefalinger i publikationen og bruge den som tjekliste, når den udmønter forebyggelsesplaner og kriseberedskaber. Publikationen kan hentes på Børne og Undervisningsministeriets hjemmeside.