Børne- og Undervisningsministeriet har udgivet en ny vejledning, der skal sikre, at både ledelse og ansatte på de frie skoler husker at underrette kommunen, hvis de får kendskab til eller grund til at antage,

- at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte.
- at et barn eller en ung under 18 år har været udsat for vold eller andre overgreb.

Vejledningen beskriver, hvordan man henvender sig til kommunen, hvad kommunen foretager sig, og hvilke tilbagemeldinger man kan forvente fra kommunen. Vejledningen beskriver også muligheden for underretning til Ankestyrelsen.

Derudover giver vejledningen en række eksempler på situationer og tegn, der kan give anledning til at underrette.

Læs vejledningen her.