Folkeskolelovens § 14a bestemmer, at skoleåret for folkeskolernes vedkommende slutter den sidste lørdag i juni. Det medfører, at skoleåret 2023/24’s afslutning rykker en uge i forhold til indeværende skoleår, og afsluttes fredag den 28. juni 2024.

Skoleårets begyndelse afgøres af de enkelte kommuner. I 2023 vil de typisk begynde mellem den 6. og den 13. august.

Prøveperioden i juni 2024 er fælles for alle skoleformer, der aflægger afgangsprøver. Det bør efterskolerne have in mente, når årsplanen for skoleåret 2023/24 skal fastlægges, således der ikke opstår udfordringer, når prøveperioden i juni 2024 skal afvikles. Når prøvedatoerne for 2023/24 er fastlagt, bliver de offentliggjort på BUVM’s hjemmeside.

Til hjælp for efterskolernes planlægning kan man i vores leksikon hente et forslag til årsplan for 2023/24. Det er baseret på, at efterskolen følger folkeskolens afslutning af skoleåret. Med et 42 ugers kursus giver det skolestart søndag d. 13. august 2023 og afslutning lørdag d. 29. juni 2024.