Sundhedsstyrelsen har mandag 21. september i en skrivelse opfordret til, at alle sociale arrangementer i forbindelse med dagtilbud, skoler og andre uddannelsesinstitutioner aflyses. Det anbefales også at aflyse lejrskoler og studieture over flere dage, som er planlagt som led i undervisningen. I første omgang gælder tiltaget frem til 4. oktober 2020.

Anbefalingen kommer oven på fredagens pressemøde, hvor der blev fremlagt en række konkrete tiltag til håndtering af corona-epidemien, herunder et landsdækkende forsamlingsforbud på 50 personer.

Efterskoler er ikke nævnt direkte i skrivelsen, men Børne- og Undervisningsministeriet har oplyst, at vi falder ind under kategorien grundskoler sammen med folkeskoler og fri- og privatskoler. Derfor gælder anbefalingen også vores skoler.

Børne- og Undervisningsministeriet har i forlængelse af Sundhedsstyrelsens skrivelse opdateret QA på deres hjemmeside.

Arrangementer
Der er tale om en generel anbefaling om, at alle sociale arrangementer – både dem der afholdes på og uden for skolens matrikel, og uanset om de er arrangeret af skolen eller af eleverne – aflyses. Det er dog foreningens opfattelse, at anbefalingen om at aflyse sociale arrangementer ikke gælder for aktiviteter på skolen alene for eleverne, som er arrangeret som en del af skolen pædagogisk tilrettelagt samvær.

Desuden fremgår det af skrivelsen, at skolerne fortsat kan afholde aktiviteter med et fagligt, styringsmæssigt eller administrativt formål. Der nævnes her som eksempel forældremøder, skole-hjem-samtaler, optagelsesmøder/samtaler m.v.

Sondringen mellem et socialt og fagligt arrangement kan være svær – ikke mindst på en efterskole. Derfor vil der fortsat være behov for lokale overvejelser om, hvorvidt skolen skal holde fast i et arrangement, udskyde det til efter 4. oktober eller helt aflyse det.

Lejrskoler, studieture og udflugter
For så vidt angår lejrskoler og studieture er der tale om en generel anbefaling om aflysning – også rejser, der er planlagt som led i undervisningen og dermed har et fagligt indhold. Det fremgår ikke eksplicit af skrivelsen, hvorvidt der både er tale om rejser i Danmark og udlandet. Efterskoleforeningen har bedt om en hurtig afklaring fra Børne- og Undervisningsministeriet. Ministeriet har i dag tirsdag oplyst, at anbefalingen gælder alle lejrskoler og studieture, uanset om de afholdes i Danmark eller i udlandet.

Anbefalingen gælder også, selvom lejrskolen/studieturen alene er for elever fra én klasse, der normalvis færdes sammen.

Der kan fortsat afholdes aktiviteter med et fagligt formål inden for almindelig skoletid som f.eks. besøg på museer, ture ud i naturen m.v., hvis de generelle anbefalinger om at undgå smitte kan overholdes.

Sundhedsstyrelsens skrivelse.

Børne- og Undervisningsministeriets spørgsmål-svar om sociale arrangementer.