Hvis skolen bliver ramt af corona, og det bliver nødvendigt at sende elever hjem til test, skal I være opmærksomme på, at der kan være elever, hvor familien, eller evt. kontaktfamilien, mangler resurser til at hjælpe dem. Det kan gælde både for elever, hvor forældrene ikke er bosat i Danmark, og for elever, hvis familieforhold er problematiske.

Efterskoleforeningen opfordrer skolen til på forhånd at gøre sig nogle overvejelser over, hvordan den kan hjælpe disse elever med at få en corona-test, og hvor disse elever skal opholde sig, mens de venter på svar.

Er der tale om en syg elev, kan man læse følgende i ’Retningslinjer for skoleåret 20/21’:

Syge elever, der af særlige årsager ikke kan tage hjem, skal sættes i selvisolation på skolen, indtil 48 timer efter symptomerne er ophørt.

Men beredskabsplanen bør altså også omfatte, hvad skolen gør ved elever, der ikke er syge, men alligevel skal hjem til test.

I den forbindelse er det vigtigt, at bl.a. de grønlandske elever har et NemID og et sundhedskort samt er registreret i skolens hjemkommune og har fast bopæl i Danmark.