Efterskoleforeningen har fået en del henvendelser vedrørende camps i efterårsferien. Ifølge reglerne må efterskoler gerne afholde camps, både med og uden overnatning, og uanset om der er tale om et tilskudsudløsende kursus inden for Efterskoleloven eller ej.

Afholder en efterskole en camp, vil den være undtaget fra forsamlingsforbuddet på 50 personer. Det er begrundet i den generelle bestemmelse om, at skoler og dagtilbud – herunder efterskoler – er undtaget, men fremgår desuden også af bekendtgørelsen om forbud mod større forsamlinger, hvor camps kan sammenlignes med ”fritidsaktiviteter som lejre, fodboldskoler og lignende for børn og unge op til 25 år med eller uden deres familier arrangeret af offentlige myndigheder, organisationer, foreninger, virksomheder og kulturinstitutioner”. Undtagelsen omfatter aktiviteter med eller uden overnatning samt ophold og færden, som er et naturligt eller nødvendigt led i afholdelsen af fritidsaktiviteterne.

Fordi camps typisk arrangeres for kommende elever fra forskellige grundskoler, bør skolerne skærpe fokus på retningslinjerne for smitteforebyggelse. Vi opfordrer derfor til, at skolerne går et skridt videre og sørger for, at undervisning og samvær organiseres med udgangspunkt i primærgrupperne – og ikke går på tværs af disse. Det betyder, at eleverne så vidt muligt undervises, spiser og sover med den samme gruppe af børn. Det giver bedre muligheder for at inddæmme smitte ved tilfælde af COVID-19.

Derudover har Efterskoleforeningen følgende observationspunkter:

  • Skolen kan overveje at opfordre til, at de deltagende elever får taget en COVID-19-test forud for campen.
  • Generelt bør skolen undgå ”lejrskoleagtige situationer”, hvor mange elever sover sammen på lidt plads, tager på ekskursioner eller andre aktiviteter, hvor anbefalingerne om afstand og hygiejne er sværere at overholde.
  • Hvis de deltagende elever bor inden for kort afstand af skolen, kan man overveje at lave campen om til en dag-camp uden overnatning.
  • Sundhedsmyndighederne har anbefalet at aflyse sociale arrangementer på skoler og uddannelsesinstitutioner. Hvis der i løbet af campen er aktiviteter med et rent socialt element, f.eks. fest den sidste aften, anbefales det at aflyse dette.
  • Derudover skal der naturligvis være fuld opmærksomhed omkring de gældende anbefalinger i forhold til forebyggelse af corona-smitte; Afstand, hygiejne, selvisolation m.v. Dette gælder eleverne imellem, men i høj grad også de lærere, der underviser.
  • Skolen skal rengøres meget grundigt både forud for campen og efterfølgende inden elevholdet kommer retur.
Henvendelser omkring camps kan rettes til Sine Eggert, se@efterskolerne.dk 33179768 eller Bjarne Bundsgaard Nielsen, bn@efterskolerne.dk 33179766