Den Statslige Kompetencefond støtter mange former for kompetenceudvikling for lærere og ledere. Det kan være et kursus, en hel uddannelse eller en anden aktivitet, der styrker kompetencerne i arbejdet. Tilskuddet ydes til for eksempel uddannelses- og kursusgebyr, materialer og transport- og opholdsudgifter.

Kompetencesekretariatet har lavet en lille video, der viser, hvordan skolen søger tilskud.

Læs mere uddybende om, hvordan du søger på Den Statslige Kompetencefonds hjemmeside. Her kan man også kan hente det elektroniske ansøgningsskema, der skal bruges.