Da de to hjælpepakker vedrørende elevudmeldinger i foråret samt faldende elevtal i skoleåret 2020/21 består af lukkede puljer, skal ministeriet være sikker på, at der er midler nok til at dække alle skolers tab. Derfor skal alle skoler sende de to erklæringer ind – også selv om man ikke har mistet elever.

Hjælpepakken vedrørende faldende elevtal
Alle efterskoler modtog fredag den 18. september en mail fra Børne- og Undervisningsministeriet om hjælpepakken, der kompenserer skoler, der har faldende elevtal i 2020/21 sammenlignet med de foregående tre skoleår. Der beregnes med udgangspunkt i 5/9-elevtallet. Der er frist for indberetning 5. oktober.

Teksten i mailen var misvisende, da det fremgik, at skolen skal udfylde et regneark. Det skal skolen ikke. Man skal blot udfylde ledelseserklæringen med elevtallene pr. 5/9 de seneste 3 skoleår, regne gennemsnittet ud, samt skrive elevtallet pr. 5. september i år. Når skolens leder har underskrevet erklæringen, er den klar til afsendelse.

Du finder erklæringen her, og vejledningen her.

Kontakt Bjarne Bundsgaard Nielsen for informationer om hjælpepakkerne, 33179766, bn@efterskolerne.dk