Hvad skal skolen gøre ved mistanke om COVID-19?
Hvis der er mistanke om, at en elev er smittet med COVID-19 sendes eleven hurtigst muligt hjem i selvisolation og testes. En skole skal som udgangspunkt ikke sende andre elever hjem til test, før der er konstateret smitte. Ved særlig begrundet mistanke om COVID-19, kan man overveje at sende de allernærmeste kontakter i selvisolation/til test med det samme. Det kunne f.eks. være en værelseskammerat eller en kæreste.

Hvad skal skolen gøre ved ét tilfælde af COVID-19?
Har man ét smittetilfælde på skolen blandt eleverne, skal følgende som udgangspunkt sendes hjem:

  • Alle elever fra den smittede elevs primærgruppe
  • Alle elever fra den smittede elevs klasser/hold uanset om 1-meter kravet er fraveget i undervisningen eller ej
  • Øvrige elever, der ikke er i primærgruppe/klasse/hold med eleven, men identificeres som en nær kontakt. En nær kontakt er i udgangspunktet elever, som man har været sammen med på mindre end 1 meters afstand i mere end 15 minutter. Det kunne f.eks. være en kæreste.
Sundhedsmyndighederne skal dernæst rådgive omkring test af de hjemsendte elever. Der er overordnet to muligheder:

  • Nære kontakter skal følge ”programmet for nære kontakter” og have foretaget (op til) to test
  • Øvrige hjemsendte elever skal følge ”screeningsprogrammet” og have foretaget én test

Nære kontakter er som udgangspunkt primærgruppen samt øvrige elever, der identificeres som en nær kontakt jf. ovenfor. Hvis 1 meter-kravet er fraveget i undervisningen, er hold- og klassekammerater også nære kontakter.

Hvis 1 meter-kravet er overholdt i undervisningen, er hold- og klassekammerater ikke at opfatte som nære kontakter, og skal derfor kun have foretaget én test som led i screening-programmet.

Man kan læse mere uddybende om, hvornår test(s) skal foretages, hvornår eleverne kan vende tilbage m.v. i ”Forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i skoler m.v.”

Læs også yderligere om nære kontakter i ”Smitteopsporing af nære kontakter”

Det skal understreges, at fremgangsmåden ved smittetilfælde på en efterskole, herunder hvem der bør testes, og hvordan situationen håndteres, altid vil bero på en konkret vurdering. Læs mere om, hvor skolen kan hente konkret rådgivning længere nede.

Hvad skal man gøre ved flere tilfælde af smitte med COVID-19?
Hvis flere elever på en efterskole er smittet, er der typisk tale om et udbrud. Her vil de fleste efterskoler vælge at lukke hele skolen, men der kan være situationer, hvor det ikke er nødvendigt. Læs mere i ”Forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i skoler m.v.”

Hvem kan kontaktes ved smitte på skolen?
Hvis der konstateres smitte hos en elev på skolen, skal efterskolen altid kontakte myndighederne med henblik på rådgivning. Der er i første omgang to muligheder: Den kommunale sundhedstjeneste i den kommune, hvor efterskolen er beliggende og/eller den myndighedsfælles hotline.

Kontaktoplysninger på den kommunale sundhedstjeneste kan findes på kommunens hjemmeside. De er forpligtet til at rådgive efterskoler.

Hvis skolen har brug for rådgivning, udover rådgivning fra den kommunale sundhedstjeneste, kan skolen i almindelig dagstid kontakte den relevante Tilsyn og Rådgivningsenhed:

  • Tilsyn og Rådgivningsenhed - nord: 72 22 79 70
  • Tilsyn og Rådgivningsenhed - syd: 72 22 79 50
  • Tilsyn og Rådgivningsenhed - øst: 72 22 74 50
Uden for dagstid kontaktes den relevante beredskabsvagt:
  • Øst for Storebælt: 70 22 02 68
  • Vest for Storebælt 70 22 02 69

Skolen kan også altid kontakte den myndighedsfælles hotline på 70 20 02 33 hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

Skolen beslutter selv, om den i første omgang kontakter den kommunale sundhedstjeneste/Tilsyn og Rådgivning eller den myndighedsfælles hotline. Erfaringerne indtil videre er, at der er lang ventetid på den myndighedsfælles hotline og at rådgivningen kan virke ”skematisk”, mens der nok vil være stor forskel på de kommunale sundhedstjenester i forhold til, hvor meget de kan rådgive. 

Hotline for sundheds-, ældre- og socialområdet 70 20 02 66 rådgiver den kommunale sundhedstjeneste omkring genåbning af dagtilbud, skoler, skolefritidsordninger og uddannelsesinstitutioner, men det er ikke et nummer, som skoler kan benytte direkte uden, at der er oprettet en sag. Derfor skal I ikke bruge dette nummer i første omgang. Vi er i gang med at undersøge om efterskoler kan få mulighed få at kontakte dette nummer direkte.

Børne- og Undervisningsministeriets hotline 70 80 67 07 rådgiver ikke om sundhedsfaglige spørgsmål og skal derfor ikke anvendes ved smittetilfælde på skolen, hvis det drejer sig om den konkrete håndtering af smitte-tilfældet. Denne hotline kan bruges til mere sektorfaglige spørgsmål, f.eks. omkring nødundervisning.

Efterskoleforeningen kan ikke rådgive om, hvordan skolen konkret skal forholde sig ved smittetilfælde. Vi vil dog meget gerne orienteres om smittetilfælde og kan naturligvis altid kontaktes for at vende sagen.

Etablering af nødundervisning
Hvis skolen hjemsender elever på grund af mistanke om smitte/konstateret smitte med COVID-19, skal skolen iværksætte nødundervisning. Det gælder uanset om der er tale om enkelte elever, hele klasser/hold eller evt. hele skolen. Nødundervisningen tilpasses afhængig af, hvor mange elever, der er tale om. Hvis det er en enkelt elev eller få elever, der skal modtage nødundervisning, kan skolen f.eks. give eleven hjemmeopgaver. Hvis det er teknisk muligt, kan eleven følge undervisningen via en virtuel platform. Skolen mister ikke tilskud, mens skolen giver nødundervisning.

Hvis der er tale om nødundervisning for hele hold/klasser, herunder for hele skolen, skal det begrundes i en formular, der skal sendes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og offentliggøres på skolens hjemmeside.

Formularen kan hentes her.

Læs mere om reglerne for nødundervisning på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside
Se under punktet ”Grundskolen” og vær opmærksom på, at der løbende opdateres i spørgsmål/svar.

Spørgsmål/svar om nødundervisning er også samlet i denne pdf.