I foråret kom der en midlertidig ændring af sygedagpengeloven, der giver arbejdsgiverne ret til statslig refusion fra første sygefraværsdag for medarbejdere, der er smittede med COVID-19 eller i karantæne som følge af COVID-19. Som reglerne ellers er i dag for almindelig sygdom, har arbejdsgivere pligt til at betale lønudgifter under sygdom eller sygedagpenge i 30 dage – den såkaldte arbejdsgiverperiode.

Loven er nu forlænget frem til den 1. januar 2021.

Hvis man helt eller delvist kan arbejde hjemmefra, bortfalder retten til sygedagpenge helt eller delvist.

Læs mere om refusionsansøgning på virk.dk.