Finanslovsforslaget, der blev fremlagt den 31. august, indeholdt ingen overraskelser. Dog er den ekstra supplerende elevstøtte til ordblindeefterskolerne for første gang på finansloven, idet der i 2020 blev indgået en politisk aftale om at tildele ordblindeefterskolerne 2,7 mio. kr. ekstra til dette formål i 2022 og fremover. Ordningen er allerede indfaset fra 1. august 2021.

Inklusions- og specialundervisningstakster
I lighed med tidligere år vil der først blive udmeldt endelige inklusions- og specialundervisningstakster (nr. 7-11 i tabellen nedenfor) sammen med den endelige finanslov. Efterskolerne skal have gennemført aktivitetsindberetningerne ca. 1. oktober, før taksterne kan beregnes mere præcist. Derfor skal de fem inklusions- og specialundervisningstakster læses med et stort forbehold.

Vi har igen år lavet en survey blandt ordblinde- og specialefterskolerne, så de 38 efterskoler kan få et tidligere og bedre bud på taksterne. Resultaterne derfra bliver sendt direkte til disse skoler.

Reguleringer
Der er foretaget pris- og lønfremskrivninger og reguleringer pga. frihedspakken af taksterne. Bygningstilskud reguleres ift. anlægsindekset. Elevstøtte reguleres på samme vis som overførselsindkomster.

Sådan ser taksterne på finanslovsforslag 2022 ud sammenlignet med finansloven for 2021

 

 

FL 2021

FFL 2022

Diff

1

Grundtilskud

594.927

594.927

0,00%

2

Geografisk skoletilskud

185.835

187.667

0,99%

3

Bygningsgrundtilskud

249.706

251.954

0,90%

4

Driftstakst 1, undervisningspligtige

56.107

56.478

0,66%

5

Driftstakst 2, ikke undervisningspligtige

48.420

48.742

0,67%

6

Bygningstakst

4.370

4.409

0,89%

7

Inklusionstakst, almene efterskoler

20.909

21.139

1,10%

8

Specialuv. takst, almene efterskoler

99.021

95.426

-3,63%

9

Grundtakst, specialefterskoler

23.751

23.989

1,00%

10

Tillægstakst 1, specialefterskoler

72.113

68.483

-5,03%

11

Tillægstakst 2, specialefterskoler

108.170

102.724

-5,03%

12

Meritgivende brobygningstakst

37.926

38.305

1,00%

13

Dansk for tosprogede

14.190

14.332

1,00%

14

Højeste ugentlige elevstøtte

1.305

1.331

1,99%

15

Laveste ugentlige elevstøtte

629

641

1,91%

16

Individuel supplerende elevstøtte

3.808

4.006

5,20%

17

Individuel supplerende elevstøtte, ordblindeskoler

0

3.955

-

18

Mindste ugentlige egenbetaling, kostelever

1.613

1.650

1,67%


Alle skoler har tidligere modtaget dette orienteringsbrev.