Alle skoler modtog i slutningen af august en orienteringsskrivelse om tildeling af midler til trivselsfremmende aktiviteter i forbindelse med Sommer- og Erhvervspakken. Pakken er en del af en større politisk aftale fra 24. juni, der bl.a. havde fokus på at skabe gode oplevelser for børn og unge.

Skolerne har modtaget besked om, hvor mange midler, der er tildelt den enkelte skole, typisk i størrelsesordenen 5.000-10.000 kr. pr. skole.

Der stilles ikke krav til dokumentation for anvendelsen, men midler, der ikke er anvendt inden årets udgang, skal tilbagebetales til staten. Det er op til skolerne lokalt at beslutte, hvordan midlerne anvendes. De kan f.eks. anvendes i samarbejde med foreningsliv, idræts- og civilsamfundsorganisationer, kulturinstitutioner mv., men det er ikke et krav, så længe de kommer eleverne til gode på den ene eller anden måde.